Revell Chrome Spray 150ml # Revell 39628

Revell
revell 39628
Bestel
  • Beschrijving

Geef je model de finishing touch met de Revell Chrome Spray.

Met de gebruiksvriendelijke Chrome Spray kun je alle chromen onderdelen eenvoudig op een hoogwaardige manier verfijnen - voor een nog realistischer en gedetailleerder uiterlijk van het model. De Revell Chrome Spray is een must voor liefhebbers van modelbouw die bijzonder hoge eisen stellen aan het afgewerkte model - de resultaten van de chromen afwerking zijn indrukwekkend.
Volledig nieuw type chroomverf dat ongeëvenaard is
Hoogwaardige kwaliteit die elk model een heel speciale afwerking geeft
Eenvoudig in gebruik, door rechtstreeks vanuit de sproeikop aan te brengen

Waarschuwing:

Bevat 1-methoxy-2-propanol, aceton

Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket bij de hand houden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Lees het etiket voor gebruik.
'Uit de buurt houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.' Niet op open vuur of andere ontstekingsbronnen spuiten. Niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik. 'BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig, indien mogelijk. Blijven spoelen.' Opgesloten houden. 'Gooi de inhoud/verpakking weg in overeenstemming met de lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften.'