1/72 Yakovlev Yak-7 PVRD/Yak-7B # valom 72026

Valom
valom 72026 -*-
Bestel
  • Beschrijving

1/72 Yakovlev Yak-7 PVRD/Yak-7B