1/144 Ilyushin IL-2 Stormovik # zvezda 6125

Zvezda
ZVZ-6125
Bestel
  • Beschrijving

1/144 Ilyushin IL-2 Stormovik