Structuur Plaat

Op deze afdeling vind je kunststof structuurplaat van Evergreen voor gebruik in de modelbouw, voor maquettes, diorama's, spoorwegbouw en vele andere sectoren.

vgrovefignet

Wagonbeplanking Styrene Wit # evergreen 2020-4067

vgrovefignet

Plaat V-Groef Styrene Wit # evergreen 2025-2125

vgrovefignet

Wagonbeplanking Styrene Wit # evergreen 3025-3047

vgrovefignet

Plaat V-Groef Styrene Wit # evergreen 4030-4250

eg4031

Overnaads Styrene Wit # evergreen 4031-4101

vgrovefignet

Gegroefd Styrene Wit # evergreen 4062-4150

egtegel

Tegelprofiel - Styrene Wit # evergreen 4501-4507

egtegel

Trottoir - Styrene Wit # evergreen 4514-4518

egdak

Dakplaat Styrene Wit # evergreen 4521-4524

egmetaalwand

Metaalwand - Styrene Wit # evergreen 4525-4530

eg4542

Ribbelplaat - Styrene Wit # evergreen 4542-4544