Humbrol op Nummer

Brunswick Green Gloss # humbrol 3

Humbrol
HUM-3
Bestel

Light Buff Gloss # humbrol 7

Humbrol
HUM-7
Bestel

Tan Gloss # humbrol 9

Humbrol
HUM-9
Bestel

Service Brown Gloss # humbrol 10

Humbrol
HUM-10
Bestel

Copper Metallic # humbrol 12

Humbrol
HUM-12
Bestel

Black Gloss # humbrol 21

Humbrol
HUM-21
Bestel

Blue Matt # humbrol 25

Humbrol
HUM-25
Bestel

Khaki Matt # humbrol 26

Humbrol
HUM-26
Bestel

Sea Grey Matt # humbrol 27

Humbrol
HUM-27
Bestel

Camouflage Grey Matt # humbrol 28

Humbrol
HUM-28
Bestel

Dark Earth Matt # humbrol 29

Humbrol
HUM-29
Bestel

Dark Green Matt # humbrol 30

Humbrol
HUM-30
Bestel

Dark Grey Matt # humbrol 32

Humbrol
HUM-32
Bestel

White Matt # humbrol 34

Humbrol
HUM-34
Bestel

Varnish Gloss # humbrol 35

Humbrol
HUM-35
Bestel

Pastel Green Matt # humbrol 36

Humbrol
HUM-36
Bestel

Pastel Blue Matt # humbrol 44

Humbrol
HUM-44
Bestel

Sea Blue Gloss # humbrol 47

Humbrol
HUM-47
Bestel

Varnish Matt # humbrol 49

Humbrol
HUM-49
Bestel

Green Mist Metallic # humbrol 50

Humbrol
HUM-50
Bestel

Sunset Red Metallic BF1F59 # humbrol 51

Humbrol
HUM-51
Bestel

Baltic Blue Metallic # humbrol 52

Humbrol
HUM-52
Bestel

Gunmetal Metallic # humbrol 53

Humbrol
HUM-53
Bestel

Brass Metallic # humbrol 54

Humbrol
HUM-54
Bestel