Mr Paint Verf

MR.PAINT is acrylverf (lacquer based) bestemd voor het verwerken met een airbrush.

De verf is op spuitdikte en hoeft niet te worden verdund bij gebruik van een spuittip vanaf 0,3 mm. Bij kleinere tips en speciale technieken zo nodig verdunnen met Mr. Thinner. Voor het schoonmaken van gereedschappen wordt Mr. Airbrush Cleaner aanbevolen.

Waarschuwing: De verf is ontvlambaar, uitsluitend in goed geventileerde ruimtes gebruiken.
Voorkom inademing en aanraking met ogen en huid daar dit irritaties kan veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden.