Hasegawa 1:48 Prop Vliegtuigen

hasegawa-09958-nakajima-k144-2-shoki-shinten-seikutai

1/48 Nakajima KI44-II Shoki Shinten Seikutai Limited Edition # hasegawa 09958

hasegawa-09949-p-38g-lightning-bougainville

1/48 P38G Lightning Limited Edition # hasegawa 09949

hasegawa-09948-mitsubishi-a6m5-zero-fighter-type-52-ear

1/48 Mitsubishi A6M5 Zero Type 52 -Early Version- Limited Edition # hasegawa 09948

hasegawa-09140-p-47d-25-thunderbolt

1/48 P-47D Thunderbolt # hasegawa 09140

hasegawa-09125-f4u-4-corsair

1/48 F4U-4 Corsair # hasegawa 09125

hasegawa-09094-fw190a-8

1/48 Focke-Wulf Fw190A-8 # hasegawa 09094

hasegawa-09092-p-400-airacobra

1/48 P-400 Airacobra # hasegawa 09092

hasegawa-09091-fockewulf-fw190a-4

1/48 Fockewulf Fw190A-4 # hasegawa 09091

hasegawa-09086-p-40e-warhawk

1/48 P-40E Warhawk # hasegawa 09086

hasegawa-09084-nakajima-c6n1-carrier-recon-plane-saiun

1/48 Nakajima C6N1 Carrier Recon. Plane Saiun # hasegawa 09084

hasegawa-09079-spitfire-mk-9c

1/48 Spitfire Mk.Ixc # hasegawa 09079

hasegawa-07464-mitsubishi-f1m2-zero-pete

1/48 Mitsubishi F1M2 Zero Pete, 934th Flying Group Mortlock # hasegawa 07464

Pre-Order - Verwacht April
hasegawa-07463-nakajima-ki44-2-otsu-shoki-m-40mm-kanone

1/48 Nakajima Ki44-II Otsu Shoki m/40mm Kanone # hasegawa 07463

Pre-Order - Verwacht April
hasegawa-07461-polikarpov-l-153-finnish

1/48 Polikarpov I-153, Finnische Luftwaffe # hasegawa 07461

hasegawa-07458-nakajima-c6n1-s-night-fighter-saiun

1/48-Nakajima-C6N1-S-Night-Fighter-Saiun # hasegawa 07458

hasegawa-07328-nakajima-b5n1-type-97-bomber

1/48 Nakajima B5N1 Type 97 Bomber 12th Group # hasegawa 07328